Skip to main content

ztracené bednění

Ztracené bednění nahrazuje klasické bednění. Je možné ho armovat ve vodorovném i svislém směru. Používá se pro základové a nadzákladové zdi, podezdívky, opěrné zdi a tak podobně. Zdění se provádí pokládkou dílců na sucho. Po případném armování se dílce vyplní betonem předepsané třídy pevnosti.Jednoduchost a rychlost výstavby, úspora nákladů. Rovný (nikoliv hladký) se stejnorodou strukturou. Prolévání betonovou směsí provádíme po vrstvách o maximální výšce 50 cm.

přednosti

  • snadná montáž
  • dobrá stabilita
  • jednoduchá manipulace - nízká hmotnost
  • Variabilita použití
  • přírodní produkt - beton
  • dlouhá životnost
Ztracené bednění

Ztracené bednění

Sortiment Rozměr Spotřeba Hmotnost Paleta Spotřeba betonu
Název Délka Šířka Výška ks/m2 kg/ks ks kg l/ks
ZB 50/10/20 500 100 200 10 13,3 90 1197 4
ZB 50/15/20 500 150 200 10 13,5 72 972 8,5
ZB 50/20/20 500 200 200 10 19 60 1140 12,3
ZB 50/27/20 500 270 200 10 22,3 36 803 12,3
ZB 50/30/20 500 300 200 10 22 36 792 20
ZB 50/40/20 500 400 200 10 23 24 552 30
ZB 50/15/25 500 150 250 8 20 60 1200 10,6
ZB 50/20/25 500 150 250 8 20 60 1200 15,4
ZB 50/30/25 500 300 250 8 27 30 810 25